متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی اکبر واحدی، گروه فیزیک دریا

خلاصه خبر: بررسی پایداری ایستایی و انتشار دوگانه ستون آب دریای خزر( مناطق دریایی مازندران)

  • عنوان: بررسی پایداری ایستایی و انتشار دوگانه ستون آب دریای خزر( مناطق دریایی مازندران)
  • ارائه‌کننده: علی اکبر واحدی
  • استاد راهنمای اول: دکتر داریوش منصوری
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سمیه نهاوندیان
  • مکان: سالن علوم دریایی
  • تاریخ: 15/11/97
  • ساعت: 13:30

15 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 167