به دنبال تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361 بعنوان اولین دانشگاه مولود انقلاب اسلامی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه‌های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشکده علوم انسانی آغاز گردید. در سال 1387 براساس برنامه راهبردی دانشگاه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، اولین مجوز راه اندازی دانشکده از بین دانشکده‌های جدیدالتأسیس را از هیأت امنا دانشگاه اخذ و در سال 1388 با 8 گروه آموزشی تشکیل گردید.


جدیدترین اخبار
{f:tip}
وبینار مدل ارزیابی بلوغ مدیریت هویت دیجیتال در سازمان‌ها
دهمین رویداد از سلسله وبینارهای مدیریت هویت دیجیتال25 دي 1400
{f:tip}
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاي داود علي پور رشته مدیریت فناوری اطلاعات
بررسي تاثير ابعاد كيفيت بانكداري همراه و اعتماد بر استفاده واقعي با ميانجي گري رضايت و قصد استفاده 22 دي 1400
{f:tip}
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم اعظم سادات موسوی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تحليل شكاف امنيت محتوا در كتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران20 دي 1400