دانشگاه تربیت مدرس مولود انقلاب اسلامی و ثمره خودباوری ملت شریف ایران و برخاسته از آرمان‌های بلند نظام مقدس اسلامی است. حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در طی فعالیت پرثمر خود قدم‌های بلندی در جهت تربیت اعضاء هیأت‌علمی متعهد و متخصص مورد نیاز دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و سایر بخش‌های کشور برداشته است.
دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه جامع تحصیلات تکمیلی کشور است که در یک حرکت علمی سریع و مستمر همراه با دیگر مراکز دانشگاهی سهمی ارزنده در تولید و توسعه علمی و رفع نیازهای تحقیقاتی کشور بر داشته و کشور عزیزمان را در نیل به جایگاه علمی شایسته در سطح بین المللی یاری نموده است.حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در قالب 5 مدیریت فعالیت می کند که عبارتند از:

  • مدیریت امورآموزشی و دانش آموختگی
  • مدیریت برنامه ریزی، گسترش و استانداردهای آموزشی
  • مدیریت امور هیات علمی
  • مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون
  • پردیس خودگردان

از خداوند سبحان مدد می‌جوییم که ما را در رسیدن به اهداف بلند دانشگاه که زمینه توسعه علمی کشور عزیزمان را فراهم می‌نماید یاری و توفیق عنایت فرماید. در خاتمه از نظرات و پیشنهادهای ارزشمند شما جهت ارتقاء علمی دانشگاه استقبال می‌نماییم.

 
199 رشته‌های کارشناسی‌ارشد
 
146 رشته‌های دکتری
 
9853 دانشجویان
 
45190 دانش آموختگان
  • معاون آموزشی

  • دکتر اسداله کردنائیج

  • دکتر اسداله کردنائیج استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس دکترای خود را در رشته مدیریت، مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد.

  • صفحه رسمی