معرفی

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1362 با شش بخش، از جمله مهندسی شیمی، کار خود را آغاز نمود. طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه و تأیید وزارت متبوع از آغاز سال 1389 بخش مهندسی شیمی به دانشکده مهندسی شیمی ارتقاء یافته است. دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان تنها دانشکده تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی در کشور در سال 1362 تأسیس شد. رسالت اصلی این دانشکده، تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در سطح کارشناسی ‌ارشد و دکترا به منظور رفع نیازهای آموزشی-پژوهشی و صنعتی کشور در زمینه‌های فرآیندهای مهندسی شیمی، نفت و پتروشیمی، مهندسی پلیمر، زیست فناوری و زیست پزشکی بوده است. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه پلیمر(31-4)
 • شیمی پلیمر
 • سنتز پلیمر
 • مهندسی بافت و دارورسانی
 • کارګاه فرآیند شکل دهی
 • فرآیند شکل دهی
 • فیزیک و مکانیک پلیمرها
 • رئولوژی
 • ذوب ریسی
 • آزمایشگاه و کارگاه عمومی مهندسی پلیمر
 • بیوتکنولوژی
 • بيوراكتورها
 • فرآیندهای غشایی
 • کراکینگ و کاتالیست
 • اولفین
 • مهندسی انرژی
 • نفت و گاز
 • نانوبیوتکنولوژی
 • آزمایشگاه کشت سلولی
 • آزمایشگاه بازیابی نفت پیشرفته

دوره‌های تحصیلی

Shape