معرفی

پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی از سال 1363 در دانشگاه آغاز و از سال 1369 به محل پردیس نور انتقال یافت در حال حاضر دو دانشکده و دارای 8 گروه آموزشی و 11 رشته – مقطع است که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • مهندسی آب و خاک
 • آزمایشگاه تحلیل مکانی و داده‌پردازی
 • شبیه‌ساز باران و فرسایش
 • آزمایشگاه اسکن سه‌بعدی
 • کیفیت علوفه
 • بیوتکنولوژی مرتع
 • اکولوژی کارکردی
 • گیاهان داروئی
 • مطالعات بذر
 • گلخانه
 • بیولوژی خاک
 • تحقیقات میدانی
 • دینامیک شاره های ژئوفیزیکی
 • فیزیک دریا
 • آزمایشگاه مولد موج
 • مدل سازی عددی و محاسبات پیشرفته
 • نانوبیوتکنولوژی
 • آزمایشگاه محیط زیست
 • بوم شناسی مولکولی وتنوع زیستی
 • آنالیز دستگاهی

دوره‌های تحصیلی

Shape