رشته مهندسی مکانیک به عنوان یکی از قدیمی ترین و پایه‌ای‌ترین شاخه های علوم مهندسی نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی ایفا کرده و از سوی دیگر، زیرساختی برای سایر علوم محسوب می‌شود. به جرأت می‌توان گفت که مهندسی مکانیک گسترده‌ترین رشته مهندسی از نظر دامنه فعالیت‌ها و کاربردهاست. چشم‌انداز شغلی مهندسان مکانیک، امیدبخش و با استحکام بوده و فرصت شغلی این رشته در ایران نسبت به رشته‌های دیگر بسیار مناسب است. هدف دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، در افق 1404، آنست که دانشکده ای باشد که از نظر سطح علمی در کشور رتبه اول تا سوم و در جهان رتبه دو یا سه رقمی را به خود اختصاص داده و مشارکت بالایی در تولید علم و فناوری و نقش موثری در توسعه صنعتی کشور داشته باشد. تمامی اعضای محترم هیات علمی در این دانشکده می‌کوشند تا بستری مناسب برای دانشجویان و دانش پژوهان فراهم آورند. اعضای هیأت علمی ضمن پایبندی به برآوردن تقاضاهای علمی جامعه، به رسالت‌های جهانی خود نیز چشم دوخته اند و در این راستا در ارتقای سطح كنونی مشاركت دانشکده در پیشبرد دانش مهندسی مكانیك تلاش می‌كنند.