معرفی

مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس در سال 1363 با هدف تربیت اعضای هیأت علمی و متخصصان مطلع و آگاه در زمینه مهندسی صنایع و آخرین مباحث روزآمد این تخصص، فعالیت خود را آغاز کرد. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • تکنولوژی مدل‎سازی در سیستم‎های تولیدی
 • اتوماسیون و سیستم‏‎های هوشمند
 • محاسبات در مقیاس بزرگ
 • محاسبات در مقیاس بزرگ
 • اتوماسیون و سیستم‏‎های هوشمند
 • مهندسي لجستيك و سيستم‎هاي حمل و نقل
 • بهينه ‏يابي، مهندسي و انفورماتيك سيستم ‎هاي سلامت
 • مهندسي و مديريت كيفيت
 • مهندسي و مديريت كيفيت
 • معاملات الگوريتمي، مدل‎هاي مالي و مديريت ريسك
 • تحقيقات رفتاري و مسئوليت‌هاي اجتماعي
 • علوم داده
 • علوم داده
 • تحليل و محاسبات نرم
 • مدل ‎هاي تصميم ‎گيري و شبيه ‎سازي
 • مدل ‎هاي تصميم ‎گيري و شبيه ‎سازي
 • مشترک دانشجويان دكتري 1
 • دانشجويان دكتري 2

دوره‌های تحصیلی

Shape