معرفی

دانشکده علوم زیستی به عنوان دانشکده‌ای ممتاز و منحصر به تحصیلات تکمیلی تلاش می‌کند با تکیه بر اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان توانمند، متعهد و پرتلاش به تولید و اشاعه دانش در حوزه علوم پایه بپردازد. دانشکده از طریق توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و ایجاد فضای رقابتی علمی نسبت به نیازهای علمی جامعه و صنعت پاسخگو بوده و تلاش می‌کند با حفظ برتری علمی خود در کشور به بهبود و ارتقاء آن در سطح جهانی بپردازد. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک
 • ژنتیک انسانی
 • ژنتیک مولکولی
 • آزمایشگاه سیستماتیک
 • آزمایشگاه فیزیولوژی
 • آزمایشگاه بافت شناسی و آناتومی
 • آزمایشگاه اکولوژی
 • آزمایشگاه تجربی بیوترمودینامیک
 • آزمایشگاه بیولومینسانس
 • آنتی بادی
 • آنزیم
 • بیوتکنولوژی پروتئین
 • بیوالکترومغناطیس
 • آزمایشگاه بیوترمودینامیک و آنالیز نانوساختارها
 • بیولومینسانس
 • بیوفیزیک
 • علوم گیاهی
 • نانوبیوتکنولوژی

دوره‌های تحصیلی

Shape