به منظور ارتقای فضای تحقیقاتی و تسهیل امور جهت پژوهش محورشدن دانشگاه، تولید علم نافع با رعایت عدالت و كرامت انسان‌ها، استاد محوری و پشتیبانی از اعضای هیأت علمی تا رسیدن به مرجعیت در رشته خود، ویرایش پنجم سیاست‌ها و راهكارهای پژوهش دانشگاه با بهره‌مندی از نظریات همكاران محترم به شرح زیر بازبینی و ارائه می‌گردد:

  • گزینش، شكوفایی و ماندگاری خبرگان تحقیق در محیطی مشوق برای تحقق كامل وجود آنها به عنوان پشتوانه‌های اهداف دانشگاه
  • تمركز پژوهش در حوزه‌های پیشتاز
  • تقویت و ارتقاء كیفیت تحقیقات برنامه دكتری
  • سوق پژوهش به سوی نیازهای منطقه‌ای و ملی
  • تدوین و واگذاری دانش فنی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی
  • تمدید و گسترش روابط تحقیقاتی موجود، ترویج روابط جدید با مراكز علمی پیشرفته داخلی و خارجی، شركاء صنعتی، تجاری و شركت‌های بزرگ ادامه ...

 
18 واحدهای پژوهشی
 
9 قطب‌های علمی
 
0 طرح‌های پژوهشی
 
0 امکانات پژوهشی
  • معاون پژوهش و فناوری

  • دکتر امیر عبداله زاده

  • دکتر امیر عبداله زاده استاد متالورژی دانشگاه تربیت مدرس دکترای خود را در مهر ۱۳۷۵ از دانشگاه ولنگنگ استرالیا دریافت کرد و از دی 1375 همکاری خود را با دانشگاه تربیت مدرس شروع کرد. زمینه تحقیقاتی ایشان، فرایند های ترمومکانیکی، پاشش سرد، اتصال حالت جامد و پوشش های نانوساختار می باشد.

  • صفحه رسمی