دانشکده کشاورزی در سال 1361 طی حکمی از طرف ستاد انقلاب فرهنگی توسط آقای دکتر تيمور توکلی تأسيس گرديد. مکان استقرار اوليه اين دانشکده در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد دکتر بهشتی بود، اين دانشکده در سال 1362 در دوازده رشته کشاورزی (آبیاری و زهکشی، اصلاح نباتات، اقتصاد کشاورزی، باغبانی، بیماری‌شناسی گیاهی، تاسیسات آبیاری، ترویج و آموزش کشاورزی، حشره‌شناسی کشاورزی، خاک‌شناسی، دامپروری، زراعت و مکانیک ماشین‌های کشاورزی) و شش رشته منابع طبيعی به تربيت دانشجو پرداخت. در سال 1363 به محل فعلی دانشگاه تربيت مدرس در دانشکده علوم انسانی مستقر و تمامی رشته‌های آن فعال گرديد. در سال 1372 به محل فعلی دانشکده (کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج) منتقل شد. درحال حاضر اين دانشکده دارای حدود 40 هکتار زمين، 5 هکتار مزارع اصلاح شده، 24520 متر مربع بنا (ساختمان)، استخر، باشگاه ورزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و در حال ساخت خوابگاه دانشجويی و دارای مجوز ساخت 14000 متر مربع بنا می‌باشد.