دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1362 با فعالیت در سطح کارشناسی‌ارشد تاسیس یافت و در سال 1369 با پذیرش دانشجو در مقطع دكترای تخصصی فعالیت خود را توسعه داد. در سالیان اخیر همراه با افزایش تعداد دانشجویان، در راستای بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی به تدریج دانشکده‌های مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع و سیستم‌ها مستقل گشتند. اداره پژوهش دانشکده زير نظر معاون پژوهشی دانشكده فعالیت دارد و كارشناسان اين واحد در انجام امور پايان‌نامه، رساله، پشتيبانی امور مالی، امور شركت در كنفرانس‌های داخل و خارج اعضای هيأت علمی و دانشجويان، طرح‌های تحقيقاتی پژوهشی و كاربردی، دفتر ارتباط با صنعت، كتابخانه و مركز كامپيوتر فعاليت دارند. در خصوص همكاری‌های بین‌المللی نیز می‌توان به همكاری مشترك دانشكده با دانشگاه خارجی و تبادل و پذیرش دانشجو اشاره نمود.