دانشکده علوم ریاضی متشکل از گروه‌های آمار، ریاضی محض، ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر است که از سال 1387 فعالیت خود را در محل دانشکده علوم پایه آغاز نمود. سابقه تأسیس این دانشکده به سال 1363 و برپایی گروه‌های آمار، ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی) و ریاضی محض برمی‌گردد. همچنین از سال 1385 در گروه ریاضی محض در مقطع کارشناسی‌ارشد در نوبت شبانه و از سال 1387 در رشته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی‌ارشد دانشجو پذیرش کرد. در حال حاضر 20 نفر عضو هیأت‌علمی به ترتیب 4 نفر با رتبه استادی، 6 نفر با رتبه دانشیاری و 10 نفر با رتبه استادیاری به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در این دانشکده اشتغال دارند. همچنین تاکنون 647 نفر در مقطع کارشناسی‌ارشد و 90 نفر در مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند.
دانشجویان محترم دانشکده علوم ریاضی می‌توانند جهت تسریع در انجام امور پژوهشی و آموزشی از طرق زیر پیگیری نمایند:
شماره تماس اداره پژوهش دانشکده: 82884723 (آقای محمود شهروسوند)
ایمیل: math-research@modares.ac.ir
شماره تماس اداره آموزش دانشکده: 82884275 (آقای قاسم فرهادی منش)
ایمیل اداره آموزش: edumath@modares.ac.ir