متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسلم یزدانی، گروه مرتعداری

خلاصه خبر: تاثیرتاج پوشش گونه های چوبی بر تنوع وترکیب گیاهی وبرخی مشخصه های کیفی لاشبرگ زیراشکوب (مطالعه موردی:چنارناز مروست)

  • عنوان: تاثیرتاج پوشش گونه های چوبی بر تنوع وترکیب گیاهی وبرخی مشخصه های کیفی لاشبرگ زیراشکوب (مطالعه موردی:چنارناز مروست)
  • ارائه‌کننده: مسلم یزدانی
  • استاد راهنمای اول: دکتررضا عرفانزاده
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر یحیی کوچ
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمدرضا طاطیان
  • استاد مشاور اول: دکتر اصغر مصلح
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر قاسمعلی دیانتی
  • مکان: سالن دفاع کاخ
  • تاریخ: 14/8/97
  • ساعت: 10صبح
9 آبان 1397 / تعداد نمایش : 281