access deny [119]

متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر گروه کارگردانی و بازیگری

خلاصه خبر: انتصاب جناب آقای دکتر مهدی حامد سقایان به عنوان مدیر گروه کارگردانی و بازیگری دانشکده هنر و معماری

بر اساس حکم صادره، جناب آقای دکتر مهدی حامد سقایان به عنوان مدیر گروه کارگردانی و بازیگری دانشکده هنر و معماری دانشگاه منصوب شد. در بخشی از این حکم که به امضای رییس دانشگاه جناب آقای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

29 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 55