متن کامل خبر


 
کارگاه بين‌المللی مديريت پويای جنگل‌های طبيعی

خلاصه خبر: کارگاه بين‌المللی مديريت پويای جنگل‌های طبيعی باحضوراساتيد آلماني واتريشي 3 تا 5 خرداد1395 باميزباني دانشکده منابع طبيعي وعلوم دريايي

باحضوراساتيد آلماني واتريشي 3 تا 5 خرداد1395 باميزباني دانشکده منابع طبيعي وعلوم دريايي
دراين کارگاه مديريت ارشد وتصميم ساز،اساتيد،همکاران دانشگاهي وکارشناسان نشانه گذار وتصميم گيردرعرصه حضورخواهند داشت
ده دانشجوي دکتري که پروپوزال مصوب مرتبط باموضوع کارگاه داشته باشند نيزميتوانند درکارگاه حضوريابند
مهلت ثبت نام تا 31 ارديبهشت 1395
جهت ثبت نام لطفا ازطريق تلگرام يا پست الکترونيک تماس حاصل فرماييد.
باعنايت به ظرفيت وزمان محدود زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد.
کارگاه توسط چهار مدرس ازکشورهاي آلمان واتريش به مدت 3 روز برگزار خواه دشد.
روز3 خرداد کارگاه بصورت تئوري درسالن کنفرانس دانشکده منابع طبيعي ودو روز بصورت عملي در جنگل آموزشي و پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس برگزار ميشود
براي شرکت کنندگان محترمي که از راه دورحضورمي يابند امکانات پذيرايي واقامت شب پيش بيني شده است
هزينه ثبت نام مبلغ دوميليون ريال براي هرنفر،کارشناسان شاغل به تحصيل يک ميليون ريال و پانصد هزار ريال براي هردانشجو.
لينک کانال تلگرام براي عضويت
https://telegram.me/joinchat/BiDxij9mS15PBhdSPi7P9A

28 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2107