متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد رستمی، مهندسی مواد، گروه شناسایی و انتخاب

خلاصه خبر: عملیات ضربه مکانیکی سطح (SMIT)- فرآیندی جدید برای سطح در دماهای مختلف

  • عنوان: عملیات ضربه مکانیکی سطح (SMIT)- فرآیندی جدید برای ریز دانه کردن سطح در دماهای مختلف
  • ارائه‌کننده: میلاد رستمی
  • استاد راهنما: دکتر رضا میراسمعیلی
  • استاد مشاور: دکتر علی اصغر حیدری آستارائی
  • استاد ناظر داخلی : دکتر حمیدرضا شاهوردی
  • استاد ناظر خارجی : دکتر عباس زارعی هنزکی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حمیدرضا شاهوردی
  • مکان: سالن 351
  • تاریخ: 1397/08/30
  • ساعت: 15

28 آبان 1397 / تعداد نمایش : 554