متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: بهنام قبادی، گروه مکانیک سنگ

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه با عنوان "مدلسازي عددي نفوذپذيري وابسته به تنش در سنگ هاي درزه دار"

  • عنوان: مدلسازي عددي نفوذپذيري وابسته به تنش در سنگ هاي درزه دار
  • ارائه‌کننده: بهنام قبادي، گروه مکانیک سنگ
  • استاد راهنما: دكتر حميدرضا نجاتي
  • استاد ناظر: دكتر حامد ملاداودي
  • استاد مشاور: دكتر كامران گشتاسبي گوهرريزي
  • نماینده گروه: دكتر مرتضي احمدي
  • استاد ناظر: دكتر مرتضي احمدي
  • مکان: دانشکده فنی و مهندسی، اتاق 219
  • زمان: 1394/11/13، 10:30 ساعت
11 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 3434