متن کامل خبر


 
نمایشگاه کتاب از مخزن تا معبر

خلاصه خبر: کتابخانه دانشکده علوم انسانی تصمیم بر آن دارد تا نمایشگاهی درون دانشکده ای در معبرِمجاور فضای کتابخانه برگزارنماید تا همکاران و دانشجویان گرامی، کتاب های تازه را از نزدیک رویت و در جریان اندوخته های کتابخانه‌ی خود قرار گیرند.

کتابخانه دانشکده علوم انسانی تصمیم بر آن دارد تا نمایشگاهی درون دانشکده ای در معبرِمجاور فضای کتابخانه برگزارنماید تا همکاران و دانشجویان گرامی، کتاب های تازه را از نزدیک رویت و در جریان اندوخته های کتابخانه‌ی خود قرار گیرند.

این نوع نمایشگاه که پیشتر هم مورد استقبال همکاران و دانشجویان قرار گرفته بود با حجمی وسیع تر تکرار خواهد شد تا علاوه بر سویه‌ی اطلاع رسانی اش موجبات فزونی شوقی پژوهشی را در مخاطبان فراهم آورد.

نمایشگاه کتاب
از مخزن تا معبر
21 آذر 1395
دانشکده علوم انسانی

17 آذر 1395 / تعداد نمایش : 706