متن کامل خبر


 
آیین نکوداشت روز استاد برگزار شد

خلاصه خبر: مراسم نكوداشت روز استاد و تقدير از اساتيد نمونه دانشگاه با حضور رييس دانشگاه،‌ معاونان، مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاه سيزدهم ارديبهشت ماه در سالن استاد مطهري برگزار شد.

آيين نکوداشت روز استاد برگزار شد
مراسم نكوداشت روز استاد و تقدير از اساتيد نمونه دانشگاه با حضور رييس دانشگاه،‌ معاونان، مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاه سيزدهم ارديبهشت ماه در سالن استاد مطهري برگزار شد.
رييس دانشگاه در ابتداي جلسه ضمن گراميداشت هفته معلم و خير مقدم به حاضران در سالن و خانواده گرامي دكتر آيينه وند اظهار داشت: تفاوتي ميان استاد و معلم از نظر نوع مخاطبان آنها وجود دارد و آن اين است كه معلم با افراد كوچك تر و شيفته يادگيري در مراحل اوليه سروكار دارد و معمولا اين شيوه معلمي يك طرفه است.
دكتر احمدي تصریح کرد: اما در دانشگاه ما با نسل جوان، پويا و هدفمند روبرو هستيم كه با اهداف دقيق تري دنبال علم هستند و رابطه استاد و دانشجو نيز رابطه اي دو طرفه است. دانشجو به ويژه در دوره تحصيلات تكميلي به مرحله اي از بلوغ رسيده كه شيفتگي و علاقه آگاهانه اي براي يادگيري دارد و اين موضوع، مسئوليت استاد را سنگين تر مي كند، زيرا با مخاطبان ويژه اي روبرو است.
وي افزود: از حلقه هاي بزرگ فلسفه خلقت، تعليم و معلمي است و خداوند مقام معلم را براي خود قائل است و اين بسيار ارزشمند است.
وي در پايان ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم آيينه وند به پاس زحمات و فداكاي هاي وي در دانشگاه، براي آن استاد مرحوم، طلب مغفرت و همنشيني با اولياء الله كرد.
در ادامه دكتر جعفر توفيقي به بيان مطالبي در خصوص وظيفه اعضاي هيات علمي در مواجهه با تحولات جهاني و لزوم آماده سازي آنان در اين خصوص پرداخت.
در ادامه با حضور مسئولان دانشگاه و همسر دكترآيينه وند از اساتيد منتخب دانشگاه تجليل به عمل آمد و پس از آن مسئولان و اعضاي هيات علمي ضمن حضور بر سر مزار شهداي گمنام دانشگاه به آنان اداي احترام كردند.
اسامي اساتيد منتخب دانشگاه به شرح زير است:
اساتيد بازنشسته دانشگاه:

 • دكتر عبدالهادي قزوينيان- دانشكده فني و مهندسي
 • دكتر عبد الصمد زرين قلم- دانشكده مهندسي شيمي
اساتيد نمونه دانشگاه:
 • دكتر فردوس گل آقازاده - دانشكده علوم انساني
 • دكتر سعيد سمنانيان – دانشكده علوم پزشكي
 • دكتر محمدرضا اصلاحچي- دانشكده علوم رياضي
 • دكتر برات قباديان- دانشكده كشاورزي
 • دكتر عليرضا رياحي بختياري- دانشكده منابع طبيعي
 • دكتر جعفر توفيقي داريان- دانشكده مهندسي شيمي
 • دكتر محمود رضا حقي فام- دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
اساتيد تلاشگر دانشگاه:
 • دكتر كاظم ياوري- دانشكده مديريت و اقتصاد
 • دكتر مرتضي شهبازي نيا – دانشكده حقوق
 • دكتر مسعود سليماني- دانشكده علوم پزشكي
 • دكتر ماشااله خامه چيان – دانشكده علوم پايه
 • دكتر مهرداد بهمنش –دانشكده علوم زيستي
 • دكتر سيد جواد مولي- دانشكده علوم زيستي
 • دكتر سعيد محرمي پور- دانشكده كشاورزي
 • دكتر احمد خدادادي دربان- دانشكده فني و مهندسي
 • دكتر بي تا آيتي- دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست
 • دكتر محمدرضا انصاري- دانشكده مهندسي مكانيك
 • دكتر سيد كمال چهارسوقي- دانشكده مهندسي صنايع
 • دكتر حميد رضا مرادي ركابدار- دانشكده منابع طبيعي
 • دكتر مجتبي رفيعيان- دانشكده هنر و معماري
 • دكتر هاشم داداش پور - دانشكده هنر و معماري
مشمولان پايه تشويقي از محل ذخيره پژوهشي:
 • دكتر محمد سعيدي مهر- دانشكده علوم انساني
 • دكتر عاليه كرد زعفرانلو -دانشكده علوم انساني
 • دكتر منوچهر فرج زاده- دانشكده علوم انساني
 • دكتر اصغر مشبكي- دانشكده مديريت و اقتصاد
 • دكتر حسن دانايي فرد- دانشكده مديريت و اقتصاد
 • دكتر شاهرخ كاظم پور-دانشكده علوم زيستي
 • دكتر حوريه سليمان جاهي- دانشكده علوم پزشكي
 • دكتر علي حق طلب- دانشكده مهندسي شيمي
 • دكتر محمد رضا بمانيان- دانشكده هنر و معماري

26 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1114