متن کامل خبر


 
راه اندازی رشته مهندسی بافت مقطع دکتری در دانشگاه

خلاصه خبر: رشته مهندسی بافت در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم پزشکی راه اندازی می شود.

رشته مهندسی بافت در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم پزشکی راه اندازی می شود.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دویست و پنجاهمین جلسه خود که روز یکشنبه یکم آذر ماه سال جاری تشکیل شد، با ایجاد رشته مهندسی بافت مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) با ظرفیت پذیرش 3 دانشجو برای یک دوره در دانشگاه تربیت مدرس موافقت کرد.

29 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1540