متن کامل خبر


 
بر ضرورت همکاری دفتر نظارت و کمیته تحول راهبردی دانشگاه تأکید شد

خلاصه خبر: شصت و سومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه یکم آذرماه با حضور دکتر احمدی رییس دانشگاه، دکتر حاتمی دبیر و سایر اعضای شورا برگزار شد.

شصت و سومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه یکم آذرماه با حضور دکتر احمدی رییس دانشگاه، دکتر حاتمی دبیر و سایر اعضای شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، نماینده مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه، گزارشی در خصوص اجرای ارزیابی درونی شامل تعداد گروه های مجری طرح، گروه های موفق و مشکلات موجود در اجرای طرح، ارائه کرد.
در ادامه، اعضای جلسه نظرات خود را برای دوره جدید اجرای ارزیابی درونی در قالب مواردی شامل: ترویج فرهنگ انجام ارزیابی در بین گروه های آموزش، تهیه یک برنامه الگوریتم ساده و شفاف اجرای ارزیابی درونی و ابلاغ به گروه های داوطلب، ضرورت پیگیری اجرای طرح توسط مسئول تا حصول نتیجه، ضرورت تعیین مجری طرح به غیر از مدیر گروه، ضرورت تعیین کارشناسان متخصص به منظور هدایت و پیگیری مراحل اجرای طرح، ضرورت مشخص و محدود بودن دوره اجرای طرح (دوره یکساله) و ضرورت انجام مستمر و جامع ارزیابی به منظور اثربخشی کامل طرح، بیان کردند.
شصت و سومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه با تشریح برنامه عملیاتی دفتر نظارت توسط دکتر حسن زاده در سه سطح، کوتاه مدت ( سازماندهی شاخص های ارزیابی واحد های دانشگاهی)، میان مدت ( ارتقاء فرهنگ ارزیابی در دانشگاه) و بلند مدت ( ایجاد هوش کیفیت و نهادینه کردن آن) ادامه یافت.
اعضای شورا همچنین بر ضرورت همکاری دفتر نظارت با کمیته تحول راهبردی دانشگاه و استفاده از تجارب ارزیابی مراکز پژوهشی دانشگاه (شاخص ها، روش ساده ارزیابی) به منظور انجام ارزیابی واحدها و ضرورت توجه به نظارت و ارزیابی در گام اول و انجام بهینه سازی در گام های بعدی، تأکید کردند.
در پایان این جلسه شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه مقرر شد کارگاه های آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه در اسرع وقت آغاز شده و با توجه به مأموریت همسوی دفتر نظارت و کمیته تحول راهبردی دانشگاه، جلساتی برای هماهنگی برگزار گردد. همچنین مقرر گردید جلسه ای مشترک با حضور رییس، معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه جهت بررسی نهایی طرح های ارائه شده به دفتر نظارت با موضوع سامانه آماری دانشگاه تشکیل شود.

28 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1064