متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس با 12 دانشمند برتر در جایگاه دوم دانشگاههای جامع کشور قرار دارد

خلاصه خبر: تعداد 200 دانشمند از ایران در جمع برترین های جهان قرار دارند که سهم دانشگاه تربیت مدرس با 12 دانشمند برتر در جایگاه دوم دانشگاه های جامع کشور است.

تعداد 200 دانشمند از ایران در جمع برترین های جهان قرار دارند که سهم دانشگاه تربیت مدرس با 12 دانشمند برتر در جایگاه دوم دانشگاه های جامع کشور است.

پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود و مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است.
به گفته دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): مرجعیت علمی بر اساس تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش های پژوهشگران تعیین می شود که ارجاعات یا استنادها بیانگر میزان استفاده از نتایج پژوهش های منتشر شده هستند و هر چقدر تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های یک محقق بیشتر باشد، کیفیت پژوهش های وی بالاتر بوده و این پژوهش ها از طرف جامعه علمی بیشتر پذیرفته شده اند.
وی افزود: پایگاه ISI برای انتخاب دانشمندان یک درصد برتر دنیا، تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های محققان دنیا در 10 سال اخیر را شمارش کرده و این محققان را در 22 رشته موضوعی طبقه بندی می کند، سپس محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی شده و یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند.

رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) گفت: بر اساس اطلاعات استخراج شده 54 درصد ( به صورت دقیق 53.5 درصد) دانشمندان برتر کشور متعلق به دانشگاه های جامع هستند و دانشگاه های صنعتی 24 درصد از نخبگان علمی کشور را پرورش داده اند.
دهقانی ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی 15 درصد و پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور حدود 5 درصد (به صورت دقیق 4.5 درصد) از دانشمندان برتر بین المللی را به خود اختصاص داده اند و دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور نیز 3 درصد از نخبگان علمی کشور را در اختیار دارند.
وی تصریح کرد: دانشگاه تهران با 25 دانشمند در بین دانشگاه های جامع کشور دارای بیشترین دانشمند برتر است و دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز، شهید بهشتی و تبریز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند که به ترتیب 12، 8، 7 و 5 نفر از پژوهشگران برتر بین المللی کشور را به خود اختصاص داده اند.
دهقانی افزود: در بین مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور، پژوهشگاه دانش های بنیادی و جهاد دانشگاهی دارای بیشترین تعداد نخبه بین المللی هستند و هر کدام از این مراکز 3 پژوهشگر برتر بین المللی دارند و مجموع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دارای 5 نخبه و واحدهای پیام نور دارای یک نخبه بین المللی هستند

 

25 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1063