متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی در دانشکده علوم انسانی

خلاصه خبر: اولین جلسه کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی با تدریس دکتر اشرفی و حضور دانشجویان رشته های مختلف روز دوشنبه نهم آذرماه در سالن شکویی برگزار شد.

اولین جلسه کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی با تدریس دکتر اشرفی و حضور دانشجویان رشته های مختلف روز دوشنبه نهم آذرماه در سالن شکویی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی در دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی دانشگاه با همکاری گروه جامعه شناسی بنا بر اهمیت جایگاه روش تحقیقات و پژوهش ها و لزوم یادگیری علمی در این حوزه اقدام به برگزاری دوره های روش تحقیق نموده است. در این راستا اولین کارگاه آموزشی تحت عنوان" آموزش SPSS مقدماتی" روز دوشنبه نهم آذرماه با استقبال دانشجویان رشته های گوناگون در سالن شکویی برگزار شد.

16 آذر 1394 / تعداد نمایش : 928