متن کامل خبر


 
رییس مرکز مطالعات مدیریت منصوب شد

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر شعبان الهی به عنوان رئیس مرکز مطالعات مدیریت منصوب شد.

دکتر شعبان الهیطی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر شعبان الهی به عنوان رئیس مرکز مطالعات مدیریت منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به عنوان رییس مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در راستای نقش آفرینی علم و فناوری برای استقرار الگوهای اقتصاد مقاومتی و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و مشاوره ای و ارتقای علمی و معنوی مرکز، موفق و مؤید باشید."

9 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1002