متن کامل خبر


 
سند راهبردي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه بررسي شد

خلاصه خبر: در نشست بيست وپنجم آبان ماه شوراي دانشگاه، سند راهبردي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.

در نشست بيست وپنجم آبان ماه شوراي دانشگاه، سند راهبردي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.

دكتر امين ناصريدر اين نشست دكتر امين ناصري معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه به بيان توضيحاتي در خصوص سند راهبردي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پرداخت.
وي اظهار داشت: معاون فرهنگي دانشگاه معاونت نوپايي است كه در آن بر خلاف ساير معاونت هاي دانشگاه، الزامات و برنامه هاي از پيش تعيين شده وجود ندارد و به همين دليل طراحي يك نقشه راه و برنامه و تقويم فرهنگي در دانشگاه در دستور كار قرار گرفت.
وي افزود: در اين راستا مطالعاتي صورت گرفت و طرح جامع بررسي مسائل فرهنگي و اجتماعي با موضوع ميزان آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي انجام شد. افكار سنجي كه در سال93-1392 بر روي دانشجويان صورت پذيرفت و همچنين 18 رساله دكتري و پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه مرتبط با امور فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت و نكاتي از آنها استخراج شد.
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه گفت: ‌در تدوين سند راهبردي فرهنگي دانشگاه، اسناد بالادستي كشور همچون نقشه فرهنگي كشور،‌ نقشه جامع علمي كشور ، سند اسلامي شدن دانشگاهها و ... مورد توجه قرار گرفت و در تمامي آنها بر روي تقويت فضاي تضارب آرا و هم انديشي آزاد،‌ ضرورت شناسايي، جذب و حفظ نظام مند دانشگاهيان،‌ نخبگان و روشنفكران ديني، ‌ضرورت حاكميت مباني ارزش هاي اخلاقي و اسلامي،‌ ضرروت برنامه ريزي جهت ارتقاي اميد،‌ نشاط افزايي و سامان دادن اوقات فراغت دانشجويان و تقويت خلاقيت و نوآوري در علم توجه ويژه اي صورت گرفته است.
دكتر امين ناصري خاطر نشان كرد: ما با انجام مطالعات و بررسي نقاط قوت و تهديد فضاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه،‌ يك رسالت فرهنگي براي دانشگاه تعريف كرديم كه عبارت است از گسترش و تعميق ارزش هاي ايراني و اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان با افزايش زمينه هاي نوآوري و خلاقيت و پايبندي به ارزش هاي اخلاقي و معنوي از طريق برنامه ها و راهكارهاي نوآورانه فرهنگي.
وي تصريح كرد:‌ ايجاد دانشگاهي با نشاط ، نوآور و دوستدار علم و پايبند به مفاهيم اخلاقي به عنوان چشم انداز دانشگاه تعريف شد.
وي با توضيحاتي در خصوص بررسي هاي تكنيكي نقاط قوت و ضعف فرهنگي دانشگاه تصريح كرد: ‌بررسي اين نكات نهايتا منجر به استخراج برخي اهداف راهبردي و استراتژيك شد كه از جمله آنها مي توان به تقويت روحيه نشاط و شادابي دانشجويان،‌ گسترش و تعميق ارزش هاي دين و اخلاقي، تعميق فرهنگ و تمدن ديني و ملي دانشگاهيان،‌ افزايش روحيه خلاقيت و نوآوري، تقويت ارتباط و تعامل استادان و دانشجويان،‌ ساماندهي اوقات فراغت دانشجويان، پاسخگويي شفاف و تسهيل اجرايي برنامه ها، نهادينه كردن و تعميق برنامه هاي فرهنگي و دوري از سطحي نگري و ظاهر گرايي، افزايش ساز و كار سنجش نظرات در برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي، مطالعات نيازها و آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي، توسعه زيرساخت هاي مجازي و كاربردي حوزه فرهنگي و ايجاد كارآفريني فرهنگي اشاره كرد.
معاون فرهنگي دانشگاه تصريح كرد: براي هر يك از اين اهداف استراتژيك،‌ برنامه هاي جداگانه اي در نظر گرفته شده است و اينكه چه فعاليت هايي بايد انجام شود كه اين اهداف فرهنگي تامين گردد. در اين راستا تقويم فرهنگي مهر تا مهر دانشگاه تدوين شد و براي هر روز در طول سال برنامه هاي جداگانه اي ديده شده است كه اميدواريم بتوانيم تا پايان اين تقويم،‌ برنامه هاي خود را به نحو احسن اجرا نماييم.
وي با تاكيد بر عدم تمركز گرايي در كار فرهنگي اذعان داشت:‌ در كار فرهنگي نمي توان تمركز گرايي انجام داد و بسياري از فعاليت هاي فرهنگي بايد از سوي دانشكده ها انجام شود و در اين راستا شيوه نامه اي براي دانشكده ها ارسال شده است كه در جهت انجام امور فرهنگي ما را ياري كنند.
در ادامه اعضاي شورا به بيان نظرات و ديدگاههاي خود در خصوص سند راهبردي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پرداختند

2 آذر 1394 / تعداد نمایش : 999