متن کامل خبر


 
بررسی اندیشه‌های زنده‌یاد دکتر آئینه وند در حوزه زنان

خلاصه خبر: نخستین جلسه از سلسله نشست های علمی، فرهنگی و کاربردی با موضوع زن از نگاه اندیشمندان معاصر با میزبانی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی اندیشه های تاریخی و راهگشای استاد فقید دکتر صادق آئینه وند در این حوزه می پردازد.

نخستین جلسه از سلسله نشست های علمی، فرهنگی و کاربردی با موضوع زن از نگاه اندیشمندان معاصر با میزبانی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی اندیشه های تاریخی و راهگشای استاد فقید دکتر صادق آئینه وند در این حوزه می پردازد.

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، سلسله نشست های علمی، فرهنگی و کاربردی با موضوع زن از نگاه اندیشمندان معاصر را با همکاری نهادهای علمی و پژوهشی برگزار می کند.
نخستین جلسه از این سلسله نشست ها به دلیل اندیشه های تاریخی، راهگشا و مؤثر فرهیخته فقید دکتر صادق آئینه وند، روز بیست و پنجم آذرماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده و به بررسی دیدگاه ها، نظرات و افکار ایشان در این حوزه می پردازد.

30 آبان 1394 / تعداد نمایش : 975