متن کامل خبر


 
انعقاد توافقنامه با برخي از دانشگاه‌های بین‌المللی برای اعطای مدرک مشترک دوره دکتری

خلاصه خبر: نشست شورای همكاری هاي علمی و بين‌المللی، يازدهم آبان ماه در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

نشست شورای همكاری هاي علمی و بين‌المللی، يازدهم آبان ماه در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر خاجی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي مباحثی را درخصوص اقدامات انجام شده در راستای مصوبات جلسات قبلی شورا مطرح نمود.
وي اظهار داشت: اولین اقدام، گردآوری لیست دانشگاههای معتبر بینالمللی از طریق مکاتبه با کلیه دانشکدههای دانشگاه به منظور توسعه همکاری میباشد. بعضی از دانشکدهها در این خصوص بسیار فعال عمل کرده و در مجموع بیش از 100 دانشگاه بینالمللی جهت همکاری معرفی شدهاند.
وي افزود: اقدام بعدی برگزاری نشست مدیران و معاونان بینالملل دانشگاههای منتخب کشور در دانشگاه تربیت مدرس، به منظور رایزنی درباره مشکلات و موانع مشترک موجود در انجام فعالیتهای بینالمللی و استفاده از تجارب موفق در این زمینه است، که در اواخر آذرماه سال جاری برگزار میگردد.
در ادامه دکتر احمدی رييس دانشگاه ضمن موافقت با برگزاری جلسه فوق، دعوت از دکتر سالار آملی (قائم مقام وزیر در امور بینالملل و رییس دفتر همکاریهای علمی بینالمللی) را پیشنهاد نمود.
دکتر خاجی در ادامه به مرور جلسه گذشته شورا (مورخ 06/08/1394) پرداخت که با حضور اعضای هیات علمی منتخب جهت بررسی فعالیتهای بینالمللی دانشگاه، بهصورت بسیار پویا برگزار گردید و اکثر اعضا نظراتشان را ابراز نمودند.
پس از بررسی مسائل مطرح شده در جلسه قبلی شورا و ارائه راهکار برای عملیاتی کردن پیشنهادها و برطرف نمودن مشکلات موجود، انعقاد توافقنامه با بعضی از دانشگاههای بینالمللی برای اعطای مدرک مشترک دوره دکترا توسط دکتر خاجی مطرح گردید.
دكتر خاجي اظهار داشت: در حال حاضر تعدادی از دانشجویان دانشگاه که مشغول گذراندن دوره مطالعاتی در دانشگاههای خارج از کشور هستند درخواست اعطای مدرک دکتری توسط دانشگاه خارجی را نیز مطرح مینمایند.

دکتر احمدی انعقاد قرارداد برای اعطایDual-Degree را با رعایت شرایطی مناسب دانست و گفت: حق مالکیت فکری از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به اینکه دانشجویان بیشتر دوره خود را در این دانشگاه سپری میکنند باید این موضوع در حق مالکیت فکری مورد توجه قرار گیرد. این موضوع از طریق معاونت پژوهشی میبایست تعیین گردد.
آخرین مورد بررسی شده در این جلسه، عضویت دانشگاه در آژانس دانشگاهی فرانسه زبان (AUF) بود.
دکتر احمدی خاطر نشان كرد: در صورتی که تسهیلات آژانس مزبور به زبان انگلیسی نیز انجام شود میتوان در این آژانس عضو شد. فعالیت در این نهاد نباید صرفاً به زبان فرانسه محدود گردد، لذا بررسی بیشتر مزایا بايد مورد توجه قرار گيرد.
برگزاری نشست با مقامات در دانشگاه جهت تسهیل ورود و خروج میهمانان خارجی و رعایت شأن آنان و مکاتبه با واحد مربوطه در این خصوص، تهیه فرم جهت انعکاس نظرها و پیشنهادهای تکمیلی اعضای هیات علمی منتخب در فعالیتهای بینالمللی و استفاده از تجارب موفق با تاکید بر نظرخواهی از افرادی که در جلسه حضور نداشتند، اصلاح و بازبینی هزینه دوره پژوهشی کوتاهمدت دانشجویان خارجی و مکتوب نمودن رویه، اقدام جهت تسهیل فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و مکاتبه با معاونت پژوهشی در این خصوص، استفاده از تجارب سایر دانشگاهها در خصوص انعقاد توافقنامه به منظور اعطای مدرک مشترک دوره دکتری به دانشجویان این دانشگاه و انجام مکاتبه در خصوص پیشنهادها و مشکلات مطرح شده از سوي اعضای منتخب هیات علمی دانشگاه با بخشها و واحدهای دیگر از مواردي بود كه در نشست شوراي همكاري هاي علمي و بين المللي مورد تاكيد قرار گرفت.

20 آبان 1394 / تعداد نمایش : 961