متن کامل خبر


 
انتصاب 3 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم

خلاصه خبر: با حکم دكتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 3 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای مدت دو سال به عنوان رؤسای گروه های تخصصی مهندسی معدن، مهندسی صنایع و مدیریت شورای عالی برنامه ریزی آموزشی منصوب شدند.

با حکم دكتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 3 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای مدت دو سال به عنوان رؤسای گروه های تخصصی مهندسی معدن، مهندسی صنایع و مدیریت شورای عالی برنامه ریزی آموزشی منصوب شدند.

انتصاب 3 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

در اجرای مفاد آئین نامه های شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی و بر اساس احکام صادره دکتر محمود عبدالهی به سمت رئیس گروه تخصصی مهندسی معدن، دکتر محمد مهدی سپهری به سمت رئیس گروه تخصصی مهندسی صنایع و دکتر سید حمید خداداد حسینی به سمت رئیس گروه تخصصی مدیریت منصوب شدند.

28 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1356