متن کامل خبر


 
حکم اعضای هیأت تحریریه ی مجله "برنامه ریزی و آمایش فضا" تمدید شد

خلاصه خبر: از سوی دکتر فتح الهی، حکم اعضای هیأت تحریریه ی فصلنامه "برنامه ریزی و آمایش فضا" تمدید شد.

از سوی دکتر فتح الهی، حکم اعضای هیأت تحریریه ی فصلنامه "برنامه ریزی و آمایش فضا" تمدید شد.
با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و به استناد ماده 8 آئین نامه نحوه انتشار مجلات علمی- تخصصی دانشگاه، عضویت دکتر محمدرضا حافظ نیا، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، دکتر منوچهر فرج زاده ،دکتر محمد شریفی کیا،دکتر سیاوش شایان و دکتر سیدیحیی صفوی در هیأت تحریریه ی فصلنامه "برنامه ریزی و آمایش فضا" تمدید شد.

22 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1009