متن کامل خبر


 
تقدیر از عضو هیأت علمی دانشگاه در کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان

خلاصه خبر: مقاله دکتر سعید آبرون عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی در سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان شایسته تقدیر شناخته شد.

مقاله دکتر سعید آبرون عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی در سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان شایسته تقدیر شناخته شد.
در سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان ، دکتر سعید آبرون دانشیار گروه خون شناسی دانشگاه به خاطر نگارش مقاله ای ارزشمند با عنوان “STATs: An Old Story,Yet Mesmerizing” مورد تقدیر قرار گرفت.
مقاله مذکور بر اساس نمایه های معتبر، در بین مقالات چاپ شده در نشریه Cell Journal (Yakhteh) در سال 2015، بیشترین ارجاعات را تا کنون داشته است.
هجدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری، سیزدهمین کنگره بین‌المللی سلول های بنیادی و دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولیدمثل رویان به همت پژوهشگاه رویان 8 تا 10 شهریورماه در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.

15 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1745