متن کامل خبر


 
تعرفه ورودی استخر پرديس مركزی دانشگاه اعلام شد

خلاصه خبر: مرکز تربیت بدنی دانشگاه، تعرفه جدید ورودی استخر پرديس مركزی در دوره بهره برداری آزمايشی را اعلام کرد.

مرکز تربیت بدنی دانشگاه، تعرفه جدید ورودی استخر پرديس مركزی در دوره بهره برداری آزمايشی را اعلام کرد.
بر این اساس دانشجویان با پرداخت ورودی به مبلغ 3000 تومان، کارمندان با پرداخت 5000 تومان و اعضای هیأت علمی با پرداخت 7000 تومان می توانند مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده از استخر پردیس مرکزی دانشگاه استفاده کنند.
گفتنی است جهت بهره مندی همراهان نیز، برای همراه دانشجویان یک هزار تومان به مبلغ تعرفه ورودی دانشجو، برای همراه کارمندان 2هزار تومان به تعرفه ورودی کارمند و برای همراه اعضای هیات علمی 3 هزار تومن به مبلغ تعرفه ورودی اساتید اضافه می شود.

5 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 3170