متن کامل خبر


 
معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست ابقاء شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر امیررضا ممدوحی در سمت معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ابقاء شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر امیررضا ممدوحی در سمت معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ابقاء شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، در سمت معاون آموزشی دانشکده مذکور ابقاء می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید.
گفتنی است دکتر امیررضا ممدوحی استادیار و سرپرست گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست می باشد.

31 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 952