متن کامل خبر


 
مدیر توسعه و انتقال فناوری پارک علم و فناوری منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر مسعود ابراهیمی کچوئی به عنوان مدیر توسعه و انتقال فناوری پارک علم و فناوری مدرس منصوب شد.

با حکم رییس دانشگاه، دکتر مسعود ابراهیمی کچوئی به عنوان مدیر توسعه و انتقال فناوری پارک علم و فناوری مدرس منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است :" بنا به پیشنهاد رئیس پارک علم و فناوری و با حفظ مسئولیت فعلی، به موجب این حکم از تاریخ 5/7/95 به عنوان مدیر توسعه و انتقال فناوری پارک علم و فناوری منصوب می شوید.
امید است به استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی پارک علم و فناوری با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی در امر توسعه و انتقال فناوری در مراکز رشد و پیشبرد اهداف پارک علم و فناوری موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دکتر مسعود ابراهیمی کچوئی استادیار گروه هوا فضا دانشکده مهندسی مکانیک می باشد

16 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1360