متن کامل خبر


 
دانشگاه تربيت مدرس به عنوان يكي از 5 دانشگاه برتر برای ارتقا به تراز بين المللي معرفي شد

خلاصه خبر: دكتر احمدي در نشست بيست و هشتم فروردين ماه شوراي دانشگاه،‌ از انتخاب دانشگاه تربيت مدرس از سوي وزارت علوم به عنوان يكي از 5 دانشگاه برتر كشور برای ارتقا به تراز بين المللي خبر داد.

دكتر احمدي در نشست بيست و هشتم فروردين ماه شوراي دانشگاه،‌ از انتخاب دانشگاه تربيت مدرس از سوي وزارت علوم به عنوان يكي از 5 دانشگاه برتر كشور برای ارتقا به تراز بين المللي خبر داد.
در ابتداي اين نشست دكتر احمدي رييس دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه تربيت مدرس كانديداي ورود به 200 دانشگاه برتر جهان از سوي وزارت علوم شناخته شده است. از ميان تمامي دانشگاههاي متقاضي كه مايلند از طرح اقتصاد مقاومتي وزارت علوم بهره مند شوند، 16 دانشگاه به عنوان كانديد شناخته شدند و قرار شده است كه 5 دانشگاه برتر از ميان آنان مورد حمايت مالي قرار گيرند تا ظرف 5 تا 10 سال آينده در ميان 200 دانشگاه برتر جهان قرار گيرند كه نام دانشگاه تربيت مدرس نيز در ميان 5 دانشگاه كانديداي نهايي قرار دارد. ابتكار اين كار نيز از سوي دانشگاه تربيت مدرس بوده است و وزارت علوم اين طرح را به عنوان طرح مهم اقتصاد مقاومتي پيگيري كرد كه داراي الزامات زيادي است و بايد از نظر توليد علم و فناوري،‌ بين المللي شدن و تمركز در پژوهش، دانشگاه را ارتقا دهيم و همه موارد فوق در طرح تحول راهبردي دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.
وي با اشاره به اتمام موج اول طرح تحول راهبردي دانشگاه تاكيد كرد: در ترم پاييز سال گذشته حدود 33 بسته موفقيت در اين طرح تعريف شده بود و برنامه هاي اين طرح طي هدف گذاري 18 هفته اي پيش رفته و به طور مرتب پايش مي شد و پس از پايان 18 هفته، موفقيت طرح در رسيدن به اهداف مورد نظر، بيش از 90 درصد بوده است.
وي افزود: موج دوم طرح تحول راهبردي، گسترده تر شده و حاميان طرح شامل اعضاي هيات علمي و كارمندان به 250 نفر مي رسد و در ترم دوم طرح تحول راهبردي، 80 بسته موفقيت در 18 هفته تعريف شده است كه اميدواريم همه دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي همكاري صميمانه اي را با اين طرح داشته باشند.
وي افزود: ان شاءالله پس از 4 ترم طرح تحول راهبردي در دانشگاه مستقر مي شود و ساختار مورد نظر اين طرح در اواسط موج چهارم آن به هيات امنا تقديم خواهد شد تا اهداف طرح تحول راهبردي نهادينه و مستقر شود.
وي در ادامه با تاكيد بر اهميت دانشكده علوم و فناوري هاي بين رشته اي ياد آور شد: تاسيس دانشكده علوم و فناوري هاي بين رشته اي سكويي را براي گروهها و دانشكده هاي علاقه مند به تحقيقات بين رشته اي فراهم مي كند تا فعاليت هاي خود را در اين راستا پيش ببرند. اين دانشكده به صورت مستقل دانشجو جذب نخواهد كرد و محلي براي ايجاد جو همكاري بين گروهها و پشتيباني اجرايي و مالي امور مرتبط با آنها است.
دكتر احمدي در بخش ديگر از سخنان خود به انتخابات آينده رياست جمهوري كشور اشاره و تصريح كرد: وزارت علوم و نيز هيات رييسه دانشگاه علاقه مندند با گسترش جو آزادي بيان و گفتار و برگزاري همايش هاي آگاه كننده از سوي تشكل ها و انجمن هاي علمي، بتواند به سواد اجتماعي و سياسي دانشجويان كمك نمايند. اعضاي هيات علمي كه در انجمن هاي علمي فعاليت دارند نيز در هدايت صحيح و عالمانه دانشجويان اثرگذار خواهند بود.
وي همچنين به قرار گرفتن 13 عضو هيات علمي دانشگاه در ميان يك درصد اساتيد برتر دنيا اشاره كرد و گفت: دانشگاه به داشتن اساتيد توانمندي كه در سطح دنيا نيز برجسته هستند به خود مي بالد.
وي همچنين انتخاب دكتر عباس يداللهي عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي را به عنوان كارآفرين برتر در همايش اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي تبريك گفت.
وي در ادامه به گزارش هيات بررسي حادثه ساختمان پلاسكو اشاره و اذعان داشت: اين كار براي اولين بار در كشور صورت گرفت و رييس جمهور از هيات مستقل و دانشگاهي و علمي براي بررسي حادثه استفاده نمود تا اين مساله چند بعدي و پيچيده را بررسي و كارشناسي كند و بحمدالله در پايان 2 ماه فرصت تعيين شده و پس از كار بسيار سنگين و همكاري 147 نفر از اساتيد و كارشناسان مجرب، گزارش كاملي به رييس جمهور داده شد كه خلاصه اي از آن در رسانه ها و مطبوعات منعكس شد و گزارش تفصيلي آن ظرف چند روز آينده روي سايت دانشگاه و نهاد رياست جمهوري قرار خواهد گرفت.
در ادامه اعضاي شورا به بيان مسائلي همچون تاخير در پرداخت حق التدريس اعضاي هيات علمي، ‌فعاليت هاي بين رشته اي گروه ها،‌ اختيارات دانشكده ها در طرح تحول راهبردي و ... پرداختند.

3 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1166