متن کامل خبر


 
انتصاب های جدید در بخش شیمی دانشکده علوم پایه

خلاصه خبر: مدیران گروه های آموزشی شیمی آلی، گروه شیمی تجزیه، شیمی معدنی و رئیس بخش شیمی دانشکده علوم منصوب شدند.

مدیران گروه های آموزشی شیمی آلی، گروه شیمی تجزیه، شیمی معدنی و رئیس بخش شیمی دانشکده علوم منصوب شدند.

از سوی رئیس دانشگاه، دکتر محمد زمان کسائی به عنوان مدیر گروه شیمی آلی، دکتر احمد مانی ورنوسفادرانی به عنوان سرپرست گروه شیمی تجزیه و دکتر علیرضا محجوب به عنوان رئیس بخش شیمی دانشکده علوم پایه منصوب شدند. در حکمی دیگر دکتر علیرضا محجوب برای دو سال در سمت مدیریت گروه شیمی معدنی این دانشکده ابقاء شد.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هايی جداگانه از دکتر اکبر حیدری در زمان تصدی مدیریت گروه شیمی آلی، دکتر یدالله یمینی در زمان تصدی مدیریت گروه شیمی تجزیه و از دکتر عبدالعلی علیزاده در زمان تصدی ریاست بخش شیمی دانشکده علوم پایه تقدیر و تشكر كرد.

5 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1230