متن کامل خبر


 
مدیر مسئول دوفصلنامه "جامعه شناسی تاریخی" منصوب شد

خلاصه خبر: دکتر علی ساعی ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی منصوب شد.

دکتر علی ساعی ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی منصوب شد.
در حکم دکتر ساعی که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است:بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی از سال 1388 به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

29 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 1466