متن کامل خبر


 
برگزاری اولین نشست تخصصی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو

خلاصه خبر: اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با موضوع " بررسی از نظر مسائل سازه و ایمنی در برابر آتش" دوم اردیبهشت ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با موضوع " بررسی از نظر مسائل سازه و ایمنی در برابر آتش" دوم اردیبهشت ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.
سلسله نشست های تخصصی با حضور اعضای هیأت ویژه ریاست جمهوری برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو برگزار می شود. در این راستا اولین نشست تخصصی " بررسی از نظر مسائل سازه و ایمنی در برابر آتش" روز شنبه دوم اردیبهشت ماه از ساعت 14 تا 18 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.
در این نشست دکتر سعید بختیاری و مهندس مسعود جمالی آشتیانی در خصوص بررسی حادثه از جنبه های اصول و مقررات ایمنی در برابر آتش و مدل سازی حریق و مهندس شاپور طاحونی، دکتر سهیل مجید زمانی، دکتر رسول میرقادری و دکتر علی اکبر آقا کوچک در خصوص بررسی حادثه از جنبه سازه ای و ریزش پیشرونده ساختمان به سخنرانی خواهند پرداخت.

حادثه ساختمان پلاسکو

27 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 1047