متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه انفورماتیک پزشکی و مدیر گروه تبدیل انرژی دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه انفورماتیک پزشکی و مدیر گروه تبدیل انرژی دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر علی اصغر صفائی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه انفورماتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی و دکتر هادی پاسدار شهری به عنوان مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک ، هر یک به مدت دو سال منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر سید محمد پورمیرجعفری سرپرست پیشین گروه انفورماتیک پزشکی و دکتر علی جعفریان دهکردی مدیر پیشین گروه تبدیل انرژی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

26 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 1274