متن کامل خبر


 
عضو هیأت علمی دانشگاه، به عنوان استاد برگزیده ی کشوری در رشته علوم و صنایع غذایی معرفی شد

خلاصه خبر: دکتر محسن برزگر، عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه، به عنوان یکی از چهار استاد برگزیده و برتر کشور در این حوزه، معرفی و تقدیر شد.

دکتر محسن برزگر، عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه، به عنوان یکی از چهار استاد برگزیده و برتر کشور در این حوزه، معرفی و تقدیر شد.
در نهمین جشنواره ی علوم و صنایع غذایی کشور که تحت عنوان جایزه ی علمی دکتر حبیب ا... هدایت در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، دکتر محسن برزگر، عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، به عنوان یکی از چهار استاد برگزیده و برتر کشور در این رشته، معرفی و جایزه ی علمی مذکور را دریافت کرد.

21 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 2143