متن کامل خبر


 
همايش مديريت پايدار جنگل هاي شمال‌( فرصت ها و چالش ها) برگزار مي شود

خلاصه خبر: همايش مديريت پايدار جنگل هاي شمال‌( فرصت ها و چالش ها) يازدهم اسفند ماه در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نور برگزار مي شود.

همايش مديريت پايدار جنگل هاي شمال‌( فرصت ها و چالش ها) يازدهم اسفند ماه در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نور برگزار مي شود.
فرصت ها و چالش ها در سياست گذراي،‌ ساختار و تشكيلات، پايداري اكوسيستم هاي جنگلي و فرصت ها و چالش هاي اقتصادي – اجتماعي از جمله محورهاي اين همايش مي باشد.
اين همايش با همكاري سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان حفاظت از محيط زيست، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري،‌ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گيلان و دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گيلان برگزار مي شود.

4 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1239