متن کامل خبر


 
راه‌اندازی دوره کارشناسی‌ارشد رشته زیست ریاضی تصويب شد

خلاصه خبر: در نشست بیست وهفتم مهر ماه شورای دانشگاه، راه اندازی دوره كارشناسی ارشد رشته زیست ریاضی در دانشكده علوم ریاضی به تصویب رسید.

در نشست بیست وهفتم مهر ماه شورای دانشگاه، راه اندازی دوره كارشناسی ارشد رشته زیست ریاضی در دانشكده علوم ریاضی به تصویب رسید.

در این نشست موضوع برنامه درسی و راه اندازی دوره كارشناسی ارشد رشته زیست ریاضی در دانشكده علوم ریاضی از سوی معاون آموزشی مطرح شد.
دكتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری با ایراد سخنانی به دلایل توجیهی این رشته اشاره كرد و گفت: زیست ریاضی به عنوان یك رشته بین رشته ای در جهت هم افزایی در زمینه ریاضی و آمار از یك سو و بحث های زیستی از سوی دیگر ایجاد می شود.
وی افزود: با عنایت به رشد روز افزون زیست شناسی و بیوتکنولوژی در دهه های آینده، لزوم استفاده از روش های کمی در علوم زیستی بیشتر احساس می گردد، در این راستا استفاده و توسعه ابزار های ریاضی برای حل و درک عمیق تر و دقیق تر مسائل معین پزشکی و زیستی و ایجاد چارچوب مناسب ریاضی برای علوم زیستی، بطوریکه ریاضی به عنوان زبان طبیعت بتواند مسائل زیستی را توصیف و تشریح و نظام مند نماید بسیار حائز اهمیت است.
وی در ادامه به برنامه درسی پیشنهادی، ‌اعضای هیات علمی و امكانات گروه و سابقه رشته در دانشگاهها اشاره كرد.
در ادامه كارگروهی تخصصی مركب از دكتر نجفی زاده از دانشكده علوم پزشكی، دكتر حسینخانی از دانشكده علوم زیستی،‌ دكتر شمس بخش از دانشكده كشاورزی، دكتر جمالی و دكتر اصلاحچی از دانشكده علوم ریاضی زیر نظر دكتر مینایی ایجاد شد تا موضوع عنوان درسی انتخاب شده و توجه به ادبیات صحیح و ترجمه واژگان مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه و پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا،‌ موضوع برنامه درسی و راه اندازی رشته زیست ریاضی گرایش سلولی مولكولی برای حداكثر دو دوره و به شرط جذب عضو هیات علمی متخصص و رعایت موارد اصلاحی كارگروه تعیین شده به تصویب رسید.<

29 مهر 1394 / تعداد نمایش : 2250