متن کامل خبر


 
انتصاب های جدید در مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی، مدیران دو گروه پژوهشی و دو عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری منصوب شدند.

با حکم رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی، مدیران دو گروه پژوهشی و دو عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده است، دکتر فاطمه رهبری زاده به عنوان معاون پژوهشی ، دکتر سید عباس شجاع الساداتی به عنوان مدیر گروه پژوهشی فرایندهای تولید انبوه، دکتر مسعود شمس بخش به عنوان مدیر گروه پژوهشی گیاهان تراریخت، دکتر مریم نیکخواه و دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی نیز به عنوان عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری منصوب شدند.

26 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1677