متن کامل خبر


 
قرارداد همکاری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تکنولوژی وین امضاء شد

خلاصه خبر: گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه و مرکز تحقیقات مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تکنولوژی وین (کشور اتریش) قرارداد همکاری آکادمیک و پژوهشی امضاء کردند.

گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه و مرکز تحقیقات مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تکنولوژی وین (کشور اتریش) قرارداد همکاری آکادمیک و پژوهشی امضاء کردند.
بر اساس این قرارداد که با هدف گسترش تعاملات علمی و فناوری امضاء شد، محورهای همکاری شامل: توسعه تحقیق و مطالعه در حوزه حمل و نقل، سازماندهی پروژه های تحقیقاتی مشترک، سازماندهی ملاقات های علمی، کنفرانس های مشترک، کارگاه و دوره، تسهیل تبادل اعضاء هیأت علمی و تشویق بازدید متقابل توسط دانشجویان دکتری می باشد.

24 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1699