متن کامل خبر


 
دكتر احمدي در نشست شوراي دانشگاه از ايجاد مركز آموزش و تعالي اعضاي هيات علمي خبر داد

خلاصه خبر: در نشست چهارم بهمن ماه شوراي دانشگاه، دكتر احمدي از ايجاد مركز آموزش و تعالي اعضاي هيات علمي در راستاي توجه به مسائل فرهنگي استادان و دانشجويان خبر داد.

در نشست چهارم بهمن ماه شوراي دانشگاه، دكتر احمدي از ايجاد مركز آموزش و تعالي اعضاي هيات علمي در راستاي توجه به مسائل فرهنگي استادان و دانشجويان خبر داد.
در ادامه دكتر احمدي با اشاره به اخبار دانشگاه طي دو هفته اخير در خصوص كسب عنوان سوم در بیست‌ و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از سوي دكتر عيسي محمدي، انتخاب دکتر احمدرضا شرافت به عنوان رئیس شاخه ایرانی موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) و حضور هیأتی از دانشگاه پورتو پرتغال در دانشگاه و برنامه سنجش سلامت دانشگاهيان مطالبي را عنوان كرد.
وي همچنين به مراسم خاكسپاري شهيد گمنام در دانشكده كشاورزي اشاره و تصريح كرد: روز دوم اسفند همزمان با ايام فاطميه مراسم خاكسپاري يك شهيد گمنام در دانشكده كشاورزي برگزار مي شود و قطعا همان گونه كه تدفين شهداي گمنام در پرديس مركزي دانشگاه مايه نورانيت و تفكر و تعمق دانشگاهيان شده و در روحيه معنوي آنان تاثير گذار بوده است، در دانشكده كشاورزي نيز بسيار اثرگذار خواهد بود.
رييس دانشگاه همچنين در خصوص برنامه ارزيابي گروهها اظهار داشت: دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه در كنار ارزيابي دانشكده ها به ارزيابي گروهها نيز مي پردازد و در اين ارزيابي، دانشكده هاي آكادميك، دانشكده هاي بي توجه به مسائل آكادميك و صرفا درآمد زا و دانشكده هاي فاقد مديريت برنامه هدفمند شناسايي شده تا مشخص شود كدام دانشكده ها كارآمدتر و موفق ترند و بر اساس اين ارزيابي، مسير درستي براي آينده گروهها ترسيم شود و به ويژه مشخص مي شود در تاسيس و راه اندازي رشته ها كدام گروهها داراي اولويت هستند و بايد روي آنها سرمايه گذاري كرد.
در ادامه دكتر عبداله زاده در خصوص اهميت مسائل فرهنگي در دانشگاه و نحوه تاثيرگذاري اساتيد بر دانشجويان و توجه به مسائل اعتقادي دانشجويان مطالبي را عنوان كرد.
رييس دانشگاه نيز از ايجاد مركز آموزش و تعالي اعضاي هيات علمي براي توجه به مسائل فرهنگي و رابطه استاد و دانشجو از سوي معاونت آموزشي دانشگاه در آينده نزديك خبر داد.

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1301