متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه صنایع غذایی منصوب و مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی، علوم سیاسی و مهندسی مکانیک بیوسیستم در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه صنایع غذایی منصوب و مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی، علوم سیاسی و مهندسی مکانیک بیوسیستم در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر زهره حمیدی اصفهانی با رتبه علمی دانشیار به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی منصوب و دکتر هاشم کوزه چیان با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی و دکتر ابوالفضل شکوری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی و دکتر محمد هادی خوش تقاضا با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر محسن برزگر به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی تقدیر و تشكر كرد.

27 دی 1395 / تعداد نمایش : 1518