متن کامل خبر


 
نشست رایزنی با نمایندگان دانشکده ها برگزار شد

خلاصه خبر: نشست رایزنی توسعه تعاملات علمی بین المللی با دانشگاه های سوئیس پس از سفر رئیس دانشگاه و دکتر شرافت مشاور رئیس در امور بین¬الملل به آن کشور و بازدید از انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ (ETH)، مرکز تحقیقات انرژی این انستیتو، موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان (EPFL) و بنیاد ملی علوم سوئیس، روز پانزدهم دی ماه با حضور نمایندگان دانشکده ها برگزار شد.

 
نشست رایزنی توسعه تعاملات علمی بین المللی با دانشگاه های سوئیس پس از سفر رئیس دانشگاه و دکتر شرافت مشاور رئیس در امور بین الملل به آن کشور و بازدید از انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ (ETH)، مرکز تحقیقات انرژی این انستیتو، موسسه پلی¬تکنیک فدرال لوزان (EPFL) و بنیاد ملی علوم سوئیس، روز پانزدهم دی ماه با حضور نمایندگان دانشکده ها برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر شرافت به تشریح رویه دانشگاه های سوئیس برای همکاری های علمی و بین المللی پرداخت و گفت: رویه دانشگاه های سوئیس برای همکاری علمی بین المللی از پایین (به معنای سطح خُرد) به بالا (به معنای سطح کلان و مدیریتی) است. در واقع همکاری ابتدا مابین اعضای هیات علمی طرفین آغاز می گردد و سپس تفاهم نامه منعقد می-شود.
وی به برخی از پروژه های علمی انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ (ETH ) اشاره و در خصوص زمینه های همکاری با این دانشگاه اظهار داشت: یکی از پروژه های اصلی این دانشگاه "برنامه ریزی برای شهرهای هوشمند" در سال های آتی است. این شهرها نیازهایی همچون تأمین انرژی و موضوع ترافیک را دارند. بنابراین می توان در خصوص این پروژه با ETH همکاری نمود. درحال حاضر، مرکز مطالعات و برنامه ریزی قدرت برنامه ای دارد که با مشارکت وزارت نیرو با ETH همکاری نماید. زمینه دیگر همکاری "شبکه های بی سیم ارتباطی و نسل های بعدی" است که آن هم درحال پیگیری می باشد. همچنین، با بنیاد ملی علوم سوئیس مذاکراتی برای حمایت مالی از پروژه های مشترک انجام شده است.
دکتر شرافت در اشاره به زمینه های همکاری با موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان (EPFL) گفت: زمینه های همکاری با EPFL وسیع تر است. یکی از موارد مورد تأکید برای همکاری حوزه Digital Humanities می باشد. در آینده نزدیک نماینده ای ازEPFL به ایران خواهد آمد که می توان در زمینه دیجیتال با وی مذاکره نمود. اما یکی از پروژه¬های مهم این دانشگاه طرحBlue Brain است که فعالیت های انجام شده از دانشگاه های مختلف دنیا در حوزه مغز را در یک سیستم ابر کامپیوتر متمرکز نموده اند. به دانشکده علوم پزشکی پیشنهاد می دهم برای ورود به این پروژه با طرف سوئیسی مذاکره و اقدام کند.
مشاور رئیس در امور بین الملل دانشگاه بر ارتباط استاد محور با مشورت سایر همکاران به ویژه در ارائه طرح پژوهشی با طرف سوئیسی تأکید کرد.
در ادامه این نشست رئیس دانشگاه ضمن اشاره به این مطلب که بنیاد ملی علوم سوئیس رویکرد مثبتی نسبت به تعریف پروژه مشترک مابین محققین ایرانی و محققین دانشگاه های سوئیس دارد، افزود: دانشگاه های سوئیس از بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا به خوبی بهره مند شده اند. موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان در رده دوم (بعد از دانشگاه لندن) در جذب بودجه از اتحادیه اروپا است. از طریق دانشگاه های سوئیس می توان از امکانات برنامه "افق 2020" اتحادیه اروپا نیز استفاده کرد. همچنین، استفاده از تجربیات آنها در خصوص نحوه گردش کار و مدیریت دانشگاهی در راستای چابک کردن دانشگاه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
دکتر احمدی در تشریح زمینه های اصلی فعالیت موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان گفت: این دانشگاه Big Data and Digital Sciences را به عنوان حوزه اصلی تمرکز خود قرار داده است. در آموزش، پژوهش، نوآوری، و زیرساخت ها، فعالیت های موثری را تعریف کرده اند. یکی از فعالیت-های شاخصEPFL سیستم آموزش از راه دور (Moocs) است که با کمک سسیستم های کامپیوتری عظیم این فعالیت را انجام می دهند. یکی دیگر از موارد که باید بدان اشاره کرد ماشین زمان ونیز (Venice Time Machine) است؛ که تاریخ 2000 ساله اروپا را به صورت دیجیتال عرضه نموده اند و تحول بزرگی در تاریخ، و روابط بین الملل است.
رئیس دانشگاه به پروژه های مشترک و همکاریهای EPFL با دانشگاه های ایران اشاره کرد و افزود: دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه های ایرانی که با مؤسسه پلی تکنیک فدرال لوزان به پروژه های مشترک می پردازند در رده هفتم تا دهم قرار دارد بنابراین بهتر است همکاری با طرف سوئیسی توسعه یابد.
دکتر احمدی همچنین پیشنهاد داد دانشکده علوم انسانی با دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر و پزشکی در حوزه بین رشته ای و بهره مندی از فناوری تعامل داشته باشد چرا که علوم انسانی در دنیای جدید با پشتیبانی تکنولوژی شکوفا می گردد.
در بخش دیگری از این نشست دکتر موحدین، دکتر اسماعیلی ساری، دکتر یاوری، دکتر میراسماعیلی، دکتر سادات، دکتر یمینی، دکتر جوان، دکتر نجفی، دکتر مرادی، دکتر سعیدی و دکتر ستایش، به بیان نظرات، سؤالات، تجربیات، پیشنهادات و زمینه های همکاری در حوزه های تخصصی خود با دانشگاه های سوئیس پرداختند.
در پایان نشست مقرر گردید سایت مؤسسات ETH و EPFL توسط اعضای هیات علمی برای تعریف همکاری مشترک بررسی شود و اساتید حاضر در نشست مباحث مطرح شده را به گروه¬های دانشکده های مربوط برای حرکت به سمت اجرایی نمودن همکاری مابین طرفین ایرانی و سوئیسی انتقال دهند. همچنین مقرر شد طرح Blue Brain توسط گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی و طرح "علوم انسانی دیجیتال" توسط دانشکده علوم انسانی جهت ورود به آن بررسی شده و دانشکده علوم انسانی همکاری با دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر و علوم پزشکی برای بهره مندی از تکنولوژی در علوم انسانی را آغاز کند. همچنین همکاری بخش مهندسی مواد در امور آزمایشگاهی با EPFL و ارائه طرح همکاری با طرف سوئیسی توسط این بخش و همکاری پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه در حوزه انرژی با مرکز تحقیقات انرژیETH توسط دانشکده کشاورزی بررسی شود.

22 دی 1395 / تعداد نمایش : 1215