متن کامل خبر


 
انتصاب رئیس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پزشکی

خلاصه خبر: رییس دانشگاه با صدور احکامی، رییس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پزشکی را منصوب کرد.

رییس دانشگاه با صدور احکامی، رییس، دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پزشکی را منصوب کرد.
بر این اساس دکتر عیسی محمدی به عنوان رئیس و عضو شورای نظارت، دکتر گیتی ترکمان به عنوان دبیر و عضو شورای نظارت و دکتر علی خوانین، دکتر منصوره موحدین، دکتر عبدالحسین دلیمی اصل، دکتر سیده زهرا بطحائی و دکتر فضل اله احمدی به عنوان اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پزشکی، منصوب شدند.
در بخشی از این احکام دکتر احمدی آمده است: "امید است با اتکال به پروردگار متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید."

29 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1246