متن کامل خبر


 
بازدید کمیته ایمنی دانشکده کشاورزی از آزمایشگاه ها

خلاصه خبر: اعضای کمیته ایمنی دانشکده كشاورزي با هدف بررسی و ارتقاء سطح ایمنی آزمایشگاههای دانشکده، آذرماه جاری از این مراکز بازدید کردند.

اعضای کمیته ایمنی دانشکده كشاورزي با هدف بررسی و ارتقاء سطح ایمنی آزمایشگاههای دانشکده، آذرماه جاری از این مراکز بازدید کردند.
دانشگاه تربیت مدرس برای ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط آزمایشگاه ها، گارکاهها و تحقیقات میدانی و با توجه به اهمیت موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اماکن تحقیقاتی به ویژه مراکزی که در آن تحقیقات آزمایشگاهی بالقوه ی خطرناک از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک انجام می شود، در تاریخ 4/11/1385 اقدام به تشکیل شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست با هدف پی گیری و به حداقل رساندن عوامل حادثه¬ساز و آثار سوء زیست محیطی نموده است.
با توجه به اهمیت ایمنی، بهداشت و محیط  زیست دانشگاه که رشته های متنوع و آزمایشگاه-های گوناگونی در آن دایر است، شورای ایمنی، بهداشت و محیط  زیست دانشگاه، به عنوان مرجعی برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی تشکیل و هدف از تشکیل این شورا، ارتقاء ضریب ایمنی فعالیت های تحقیقاتی و آموزش متنوع و اهتمام در جهت پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی ناشی از فعالیت های میدانی و آزمایش های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ بهداشت، سلامت افراد و محیط  زیست با بهره گیری از شیوه-های علمی و استاندارد در سطح ملی و بین المللی است. در همین راستا کمیته ایمنی دانشکده کشاورزی به منظور تحقق اهداف شورای ایمنی و محیط زیست فعالیت خود را از 15 مهرماه 1386 آغاز نمود.
در حال حاضر اعضای این کمیته عبارتند از دکتر علی اصغر طالبی (رییس دانشکده)، دکتر غلامحسن نجفی (معاون پژوهشی دانشکده)، دکتر رسول واعظ ترشیزی (معاون آموزشی دانشکده)، دکتر احمد معینی (معاون اداری و مالی دانشکده)، دکتر مجید آقا علیخانی (معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده)، دکتر محسن برزگر(سرپرست آزمایشگاه¬های مرکزی دانشکده)، دکتر کاظم ارزانی (نماینده دانشکده در شورای ایمنی دانشگاه)، دکتر شعبان رحیمی (نماینده دانشکده در شورای ایمنی دانشگاه)، مهندس دهقانی (رییس دفتر فنی و عمرانی دانشکده)، اکبر فتحی(کارشناس تأسیسات دانشکده)، هاشم نریمانی (کارشناس آتشنشان دانشکده)، فرهاد دودانگه(رییس حراست دانشکده)، داوود فاضلی (مسئول شرکت خدماتی دانشکده)، و مهندس آزموده فرد (کارشناس ایمنی دانشکده) .
تاسیس اتاق فریزر 80- ، تأسیس انبار مرکزی مواد شیمیایی، تأسیس اتاق پسماند، جایگزین کردن ماده رنگ آمیزی Gel red به جای ماده اتیدیوم بروماید، برگزاری بازدیدهای دوره ای از آزمایشگاه ها، برگزاری Lab meeting با حضور معاون پژوهشی، مدیر گروه، کارشناس و دانشجویان گروهها، رفع نواقص آزمایشگاه ها (هودها، اتوکلاوها، دوش، چشم شوی اضطراری و موارد مشابه) از مهم ترین فعالیت های این کمیته در سال جاری مي باشد.

22 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1244