متن کامل خبر


 
دانشگاه تربيت مدرس در ميان دانشگاههاي جامع بک درصد برتر جهان

خلاصه خبر: بر اساس آخرين اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه تربيت مدرس در ميان دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور قرار دارد.

بر اساس آخرين اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه تربيت مدرس در ميان دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور قرار دارد.
دکتر دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: این پایگاه فهرست دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می‌کند و به معرفی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می‌پردازد. اساس انتخاب دانشگاه‌های برتر، میزان استنادهای دریافتی یا به عبارت دیگر میزان مرجعیت علمی در شبکه علم بین‌الملل است.
وی افزود: برای تعیین این فهرست، پایگاه شاخص‌های اساسی علم، مدارک علمی تولید شده در سطح دنیا را به 22 شاخه موضوعی تقسیم بندی می‌کند. برای انتخاب دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر همیشه اطلاعات 10 سال اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در هر رشته دانشگاه‌ها بر اساس تعداد استنادهای دریافتی مرتب‌سازی می‌شوند و یک درصد برتر در هر رشته انتخاب می‌شوند. یک دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی می‌تواند در یک رشته یا در چندین رشته در جمع دانشگاه‌های یک درصد برتر قرار گرفته باشد.
دهقانی یادآور شد: بنابراین می‌توان بر حسب رشته‌های موضوعی 22 گانه نیز به مقایسه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر پرداخت. به عبارت دیگر حضور یک دانشگاه در جمع دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر به این معنی نیست که در تمام رشته‌ها دانشگاه یا مؤسسه برتر بوده است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در خرداد ماه ۱۳۹۴ مؤثرترین دانشگاه‌های جهان مورد بررسی و ۳۰ دانشگاه از ایران در جمع مؤثرترین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه‌های کشور به ۳۳ مورد و درخرداد ماه 95 تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور در جمع مؤثرترین‌ها به ۳۵ مورد افزایش یافته بود. در حال حاضر بر اساس اطلاعات پایگاه شاخص‌های اساسی علم تامسون رویترز (ESI) و در آخرین بررسی انجام شده از سوي پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به 43 مورد افزایش یافته است.
وی تصريح كرد: بر اساس آخرین اطلاعات به روز شده از کشور، چهار مؤسسه تحقیقاتی، دو دانشگاه غیرمتمرکز، 11 دانشگاه پزشکی، 9 دانشگاه صنعتی و 17 دانشگاه جامع در جمع دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مؤثر و پراستناد دنیا قرار دارند.
دهقانی ادامه داد: از بین دانشگاه‌های جامع به ترتیب حروف الفبا، دانشگاه‌های ارومیه، اصفهان، الزهرا (س)، بوعلی‌سینا، تبریز، تربیت مدرس، تهران، رازی، سمنان، شهیدباهنرکرمان، شهیدبهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، کاشان، گیلان، یاسوج و یزد در جمع دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفته‌اند.

21 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2249