متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر خداداد حسینی به سمت رئیس کارگروه مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی

خلاصه خبر: با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر سید حمید خداداد حسینی به سمت رئیس کارگروه مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.

با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر سید حمید خداداد حسینی به سمت رئیس کارگروه مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.
دكتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی دکتر سید حمید خداداد حسینی را برای مدت 2 سال به سمت رئیس کارگروه مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرد.
در بخشی از اين حکم آمده است: "در اجرای ماده 9 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر برنامه ریزی، بر اساس پیشنهاد شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت دو سال به سمت رئیس کارگروه مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از خرد جمعی و تعامل و هم اندیشی با تمامی اعضای گروه، انجمن های علمی و افراد صاحب نظر در انجام امور محوله بر اساس شرح وظایف مصوب موفق باشید."
گفتنی است دکتر سید حمید خداداد حسینی دارای مدرک دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه ملبورن استرالیا می باشد. وی با رتبه علمی استاد تاکنون بیش از 70 مقاله در نشریات معتبر به چاپ رسانده است. دکتر خداداد حسینی پیش از این نیز طی حکمی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به سمت عضو کارگروه ویژه مدیریت در شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی منصوب شده بود. وی هم اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد را به عهده دارد.

20 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2149